Tisk článku

Přístroje

Hmotnostní spektometr IVD MALDI
13970

Barvicí automat Poly Stainer

13971

Hemokultivační automaty Bactec
13972

Laminární box Jouan
757

Mikroskop Olympus, Zeiss Jena
759
LAS - plnička CO2 a anaerobního prostředí
760


Termostaty
755