Tisk článku

Seznam telefonických kontaktů


ÚSTŘEDNA: 518 601 111


 
 


 

Statutární zástupce a nám. LPP
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
 
tel. 518 601 640
      
 
svoboda.petr@nemkyj.cz

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Veronika Neničková, MBAce

 
tel. 518 601 203


nenickova.veronika@nemkyj.cz

Ekonomický náměstek
Ing. David Koribský, MBAce
 
tel. 518 601 202
 
koribsky.david@nemkyj.cz
Technicko- provozní náměstek
Ing. Bronislav Klečka
 
tel. 518 601 208
 
klecka.bronislav@nemkyj.cz

 


 

Tiskový mluvčí
Mgr. Filip Zdražil

tel.778 734 797 zdrazil.filip@nemkyj.cz
Sekretářka ředitele a ekonomického náměstka
Lenka Drozdová
 
tel. 518 601 201
 
sekretariat@nemkyj.cz
Sekretářka náměstkyně ošetřovatelské péče
a náměstka léčebně preventivní  péče
Marie Jurasová
 
tel. 518 601 211
 
jurasova.marie@nemkyj.cz
     
Vedoucí dopravní služby
Miloslav Mencl
 
tel. 518 601 250
 
mencl@nemkyj.cz
Vedoucí finanční účtárny
Marie Kostelanská
 
tel. 518 601 224
 
kostelanska.marie@nemkyj.cz
Vedoucí OIT
Bc. Lukáš Svora
 
tel. 518 601 241

svora.lukas@nemkyj.cz
Vedoucí odd. zdravotní techniky
Jan Ševela
 
tel. 518 601 206
 
sevela.jan@nemkyj.cz
Vedoucí mzdového oddělení
Eva Prchlá
 
tel. 518 601 230
 
prchla.eva@nemkyj.cz
Vedoucí provozního oddělení
Kamil Filípek
 tel. 518 601 071

filipek.kamil@nemkyj.cz

Vedoucí údržby
Roman Zubek
 
tel. 518 601 209
 
zubek.roman@nemkyj.cz
     
     
     
Primář ARO
MUDr. Jiří Vyhnal
 
tel. 518 601 330
 
vyhnal.jiri@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Bízová
 
tel. 518 601 332
 
bizova.hana@nemkyj.cz
     
Primář dětského oddělení
MUDr. Milan Tauš
 
tel. 518 601 300
 
taus.milan@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Bc. Renata Masaříková
 
tel. 518 601 311

masarikova.renata@nemkyj.cz
     
Primář gynekologie a porodnictví
MUDr. Július Maruška
 
tel. 518 601 400
 
maruska.julius@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Ivana Zlámalová

tel. 518 601 409
 
zlamalova.ivana@nemkyj.cz
     
Primář chirurgického oddělení
MUDr. Bronislav Okénka
 
tel. 518 601 070

okenka.bronislav@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Hana Sojková
 
tel. 518 601 058
 
sojkova.hana@nemkyj.cz
     
Primář hematologie a transfúzního oddělení
MUDr. Jitka Hovadíková Kujíčková
 
tel. 518 601 690
 
kujickova.jitka@nemkyj.cz
Vrchní laborant
Stanislava Poláčková


tel. 518 601 691

 
polackova.stanislava@nemkyj.cz
     
Primář infekčního oddělení
MUDr.Josef Blažek
 
tel. 518 601 351
 
blazek.josef@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Mgr. Veronika Raštáková
 
tel. 518 601 353
 
rastakova.veronika@nemkyj.cz
     
Primář interního oddělení
MUDr. Jan Sekerka
 
tel. 518 601 600
 
sekerka.jan@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Bc. Ivana Šupová
 
tel. 518 601 619
 
supova.ivana@nemkyj.cz
     
Primář kožního oddělení
MUDr. Markéta Repíková
 
tel. 518 601 380
 
repikova.marketa@nemkyj.cz
Vrchní sesta
Ilona Gajdoštíková
 
tel. 518 601 387
 
gajdostikova.ilona@nemkyj.cz
     
Primář oddělení klinické biochemie
MUDr. Rostislav Kotrla
 
tel. 518 601 720
 
kotrla.rostislav@nemkyj.cz
Vrchní laborant
Josef Novotný
 
tel. 518 601 729
 
novotny.josef@nemkyj.cz
     
Vedoucí lékárny - ústavní
Mgr. Juraj Bakič
 
tel. 518 601 440
 
bakic.juraj@nemkyj.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Jitka Franková
 
tel. 518 601 446


frankova.jitka@nemkyj.cz

Vedoucí lékárny pro veřejnost
PharmDr. Pavla Brančová


tel. 518 601 073


brancova.pavla@nemkyj.cz
     
Primář oddělení mikrobiologie
Mgr. Hana Křemečková
 
tel. 518 601 550

kremeckova.hana@nemkyj.cz
Vrchní laborant
Blanka Jankůjová

tel. 518 601 552
 
jankujova.blanka@nemkyj.cz
     
Primář neurologie
MUDr. Petr Vrána

tel. 518 601 460
 
vrana.petr@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Jana Seďová
 
tel. 518 601 462
 
sedova.jana@nemkyj.cz
     
Zástupce ONM
Mgr. Igor Tichý
 
tel. 518 601 470

tichy.igor@nemkyj.cz
Vrchní radiologický asistent
Marie Havalová

tel  518 601 471
 
havalova.marie@nemkyj.cz
     
Primář očního oddělení
MUDr. Evžen Fric, Ph.D
 
tel. 518 601 479
 
fric.evzen@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jitka Amlerová
 
tel. 518 601 485
 
amlerova.jitka@nemkyj.cz
     
Primář onkologického oddělení
MUDr. Mojmír Švábenský
 
tel. 518 601 710
 
svabensky.mojmir@nemkyj.cz
Staniční sestra
Miroslava Pavlíková

tel. 518 601 711
 
pavlikova.miroslava@nemkyj.cz
     
Primář ORL (ušní,nosní,krční)
MUDr.Jaroslav Vymazal

tel. 518 601 650

vymazal.jaroslav@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Mgr. Eva Zajícová
 
tel. 518 601 559

zajicova.eva@nemkyj.cz
     
Primář ortopedie
MUDr. Jan Bíla
 
tel. 518 601 490
 
bila.jan@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Zdeňka Kubíčková
 
tel. 518 601 491
 
kubickova.zdenka@nemkyj.cz
     
Primář patologie
Doc.MUDr. Aleš Pastrňák, CSc. 
 
tel. 518 601 540

pastrnak.ales@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Radmila Šupálková
 
tel. 518 601 541
 
supalkova.radmila@nemkyj.cz
     
Primář plicního oddělení
MUDr. Petr Kolman
 
tel. 518 601 670
 
kolman.petr@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Helena Lilková
 
tel. 518 601 671
 
lilkova.helena@nemkyj.cz
     
Primář rehabilitačního oddělení
MUDr. Soňa Koenigová
 
tel. 518 601 562
 
koenigova.sona@nemkyj.cz
Vrchní fyzioterapeut
Růžena Zemanová
 
tel. 518 601 561
 
zemanova.ruzena@nemkyj.czLékař pověřený vedením RDG
MUDr. Josef Svoboda

tel. 518 601 580

svoboda.josef@nemkyj.cz
Vrchní radiologický asistent
Marie Pavlušová

tel. 518 601 584

pavlusova.marie@nemkyj.czPrimář urologického oddělení
MUDr. Miroslav Krhovský

tel. 518 601 700

krhovsky.miroslav@nemkyj.cz
Vrchní sestra
Jaroslava Machalínková

tel. 518 601 704

machalinkova.jaroslava@nemkyj.czCentrální operační sály a centrální sterilizace
Vedoucí lékař
MUDr. Bronislav Okénka

tel. 518 601 070
 
okenka.bronislav@nemkyj.cz
Vrchní sestra operačních sálů
Mgr. Romana Škarecká

tel. 518 601 517

skarecka.romana@nemkyj.cz

Zdravotně-sociální pracovnice
Zdeňka Měsíčková

tel. 518 601 184


mesickova.zdenka@nemkyj.cz