Tisk článku

OČNÍ ODDĚLENÍ


191
Primář
MUDr. Evžen Fric, Ph.D
tel. 518 601 480
e-mail: primocni@nemkyj.cz
            fric.evzen@nemkyj.cz







Vrchní sestra
Mgr. Jitka Amlerová
tel. 518 601 481
e-mail: amlerova.jitka@nemkyj.cz



Lékaři
MUDr. Jana Danišová
MUDr. Pavel Krist
MUDr. Karel Křen
MUDr. Terezie Hrabovská
MUDr. Terézia Svobodová
MUDr. Zuzana Vratislavská


Optometrista
Mgr. Jaromír Drábek
tel. 518 601 120
e-mail: drabek.jaromir@nemkyj.cz


KDE NÁS NAJDETE

Oddělení se nachází v pavilonu E1

plán areálu

 



Oční oddělení v Nemocnici Kyjov bylo založeno v roce 1951 nejdříve jako ambulatorium a následně od roku 1954 jako lůžkové oddělení pod vedením prvního primáře MUDr. Jaroslava Skácela.
Významnou postavou vedle zakladatele oddělení byl i emeritní primář MUDr. Radoslav Trautmann. Patřil k novodobým průkopníkům implantace nitrooční čočky a již v roce 1973 referoval na celostátním sjezdu očních lékařů o svých zkušenostech z operace šedého zákalu a glaukomu pod mikroskopem.
V letech 1997 až 2008 vedl oční oddělení MUDr. Jindřich Plesník, od prosince 2008 je novým primářem MUDr. Evžen Fric.
V roce 2006 naše pracoviště získalo od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci, která je dokladem odborné úrovně našeho oddělení a současně nás opravňuje vychovávat další lékaře v oboru.

Ordinační doba a kontakty


NABÍZÍME

Na našem pracovišti operujeme drtivou většinu pacientů pro šedý zákal  (katarakta) pomocí fakoemulzifikace - ultrazvukem (99,6 %), a to šedý zákal v jakémkoli stavu. Fakoemulzifikací odstraňujeme šedý zákal z oka nejčastěji rohovkovým řezem 2,2 mm - mikroincizní chirurgie.

U primárních operacích šedého zákalu implantujeme akrylátobou flexibilní (ohýbatelnou) nitrooční čočku v téměř 100%. Na našem pracovišti s Vámi budeme konzultovat vhodnost daného typu nitrooční čočky s přihlédnutím na radu lékaře. Operace katarakty provádíme u hospitalizovaných pacientů, ale i ambulantně.

Na našem pracovišti provádíme vitreoretinální operativu (operace sklivce a sítnice) na nejmodernějším přístrojovém vybavení. V současné době u indikovaných operací i bezstehovou metodou. Jsme jedno z mála pracovišť v ČR kromě fakultních nemocnic, kde se tyto vysoce specializované operace provádí.


Dále nabízíme:

 •      operace odchlípené sítnice
 •      operace sklivce pomocí pars plana vitrektomie (PPV)
 •      operace očnice
 •      operace zeleného zákalu
 •      operace slzných cest
 •      operace šilhání
 •      laserové zákroky u očních chorob
 •      refrakční operace krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu -  provádíme na                      specializovaném akreditačním pracovišti
 •      plastické operace
 •      kontaktní čočky


Aplikační centrum:

 • Aplikujeme kontaktní čočky Johnson and Johnson, Coopervision
 • Nabízíme kontaktní čočky s asférickými plochami, čočky pro kontinuální nošení, čočky nejmodernějších materiálů a designu.
 • Cena 300Kč – cena zahrnuje vyšetření na autokeratorefraktometru, měřění nitroočního tlaku, vyšetření předního segmentu oka, vyšetření visu a správné korekce, výběr vhodných kontaktních čoček na míru. Zácvik a poučení o zásadách nošení kontaktních čoček, sada zkušebních čoček, roztok na kontaktní čočky, pouzdro, brožura.
 • Vyšetření s nácvikem trvá cca 1hod.
 • Nutno telefonicky či osobně se objednat.



Přístrojové vybavení