Tisk článku

Změna výše regulačních poplatkůZměna výše regulačního poplatku od 1.12.2011

Dnem 1.12.2011 vejde v platnost zákon č. 298/2011 Sb., který nahrazuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Mimo jiné dojde ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace z nynějších 60,- Kč na 100,- Kč.

Pokud hospitalizace pacienta započne před účinností citovaného zákona a bude pokračovat i po 1.12.2011, měl by být účtován regulační poplatek podle příkladů uvedených níže.K otázce, v jaké výši má být účtován regulační poplatek první a poslední den hospitalizace, který den se počítá jako jeden den, zastává Ministersvo zdravotnictví ČR názor, že by měla být účtována sazba, která byla platná v den přijetí pacienta k hospitalizaci tj. ve výši 60,- Kč.

první den
hospitalizace

poslední
den hospitalizace
regulační
poplatek 60 Kč
regulační
poplatek 100 Kč

reg.
poplatek celkem

25.11.2011
1.12.2011
6 x 60 Kč
0 Kč
360,00 Kč
25.11.2011
5.12.2011
6 x 60 Kč
4 x 100 Kč
760,00 Kč
30.11.2011
1.12.2011
1 x 60 Kč
0 Kč
 60,00  Kč
30.11.2011
5.12.2011
1 x 60 Kč
4 x 100 Kč
460,00 Kč