Tisk článku

V Nemocnici Kyjov nadále platí zákaz návštěv

S ohledem na aktuální epidemickou, krizovou situaci platí v Nemocnici Kyjov i nadále zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních.

Výjimkou jsou:

 návštěvy nezletilých pacientů

 přítomnost třetí osoby u porodu
(pouze druhý rodič či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti)

 návštěvy pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelných onemocnění

 návštěvy pacientů s omezenou svéprávností

Zákaz návštěv v Nemocnici Kyjov má za cíl minimalizovat rizika rozšíření nemoci COVID-19 na lůžková oddělení a mezi zdravotníky. Opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.