Tisk článku

Regenerace vegetačních prvků areálu Nemocnice Kyjov

Regenerace vegetačních prvků areálá Nemocnice Kyjov

Termín zahájení 2.9.2013
Termín ukončení: 30.6.2014
Projektová dokumentace zpracovaná: Ing. Eva Doležalová, Hanušovice
Zhotovitel. Florstyl s.r.o., Kunovice

Za pomocí dotací z fondů EU a vlastních investic dojde v areálu Nemocnice Kyjov k odstranění dřevin ze zdravotních, bezpečnostních a kompozičních důvodů a následně k nové výsadbě, která zachová a doplní současnou kompozici parku.

Harmonogram projektu:

září 2013 ošetřování stávajících dřevin (řezy, vazby)
listopad 2013 - leden 2014 kácení stromů
únor 2014 frézování pařezů
březen 2014 výsadba alejových stromů
duben 2014 výsadba alejových stromů, výsadba keřů, mulčování výsadeb, založení trávníků
květen 2014 ošetření stávajících dřevin (řezy, vazby), 1 seč. trávníků
červen 2014 předání díla objednateli - mimo následnou péči

 

 

Prosíme návštěvníky a pacienty areálu o zvýšenou pozornost.