Tisk článku

Reflexní masáž

Reflexní masáž působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké. Je vhodná pro funkční, chronické a degenerativní onemocnění páteře a kloubů (Bechtěrovova choroba, diskopatie, poúrazové a pooperační stavy).

Na rozdíl od klasické masáže se nepoužívá masážní emulze, hmaty jsou prováděny pomalu, je nutné zachovat sled a směr hmatů. Provádí se pouze na lékařský předpis.