Tisk článku

Oznámení o zahájení stavby "Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov"

Zhotovitel:              MSO servis spol. s r.o.

                               Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

 

Stavební dozor:      Ing. Josef Vašulka

 

 

Termín zahájení:     30.9.2013

 

Termín dokončení:  15.6.2014

 

 

 

Upozorňujeme pacienty a návštěvníky areálu Nemocnice Kyjov že ve výše uvedených termínech budou probíhat stavební práce spojené s výměnou oken a zateplením fasády pavilonu E- gynekologicko-porodního a pavilonu dětského - F.

Práce budou prováděny za provozu. O jednotlivých stěhováních v rámci pavilonů budeme průběžně informovat na informačních panelech a vrátnici Nemocnice Kyjov.

 

Děkujeme za pochopení.