Tisk článku

Oddělení nukleární medicíny funguje v Kyjově už 30 let


15. července 2021, Kyjov

Od zázemí v suterénu k elitnímu pracovišti pro diagnostiku Parkinsonovy choroby

(Oddělení nukleární medicíny v Kyjově funguje už 30 let)


V průměru 7 tisíc vyšetření ročně na 3 moderních scintilačních kamerách, spádovost až pro 350 tisíc lidí z 6 okresů, o které se starají 2 desítky zaměstnanců. To je Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov v kostce.
Právě tady se pomocí radiofarmak diagnostikují nejrůznější patologické i fyziologické stavy lidského organismu, vedle řady jiných například Parkinsonova choroba. „Diagnostických vyšetření této choroby děláme dokonce nejvíc v celé České republice, předběhli jsme i Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, se kterou se kapacitně nemůžeme vůbec rovnat,“ vyzdvihuje Jaromír Bernátek, v pořadí čtvrtý primář, který během třicetileté historie oddělení vede. Velkou část klientů tvoří onkologicky nemocní pacienti, často se diagnostikují taky patologické změny na různých orgánech, např. ischemická choroba srdeční  či plicní embolie.
Nukleární medicína v Kyjově se řadí k mladším zařízením svého druhu, kterých jsou v celé zemi cca 4 desítky. „Největší zásluhu na vzniku měl Jaroslav Búřil, zakladatel jednoho z nejstarších tuzemských pracovišť nukleární medicíny v Uherském Hradišti. V roce 1991 tamní nemocnici opustil, přesunul se do Kyjova a tehdejší vedení přesvědčil o vhodnosti založení zbrusu nového oddělení. Logicky se stal i jeho prvním primářem,“ vzpomíná na kyjovské začátky radiofarmaceut Igor Tichý.
Oddělení se nejprve tísnilo v suterénu chirurgického pavilonu, vybavení tvořily dva přístroje, které Kyjovu darovaly jiné nemocnice. O rok později se ale pracoviště přesunulo do přestavěné budovy bývalých primářských bytů, kde sídlí dosud. K významnému rozvoji došlo v roce 2010, kdy byla instalována moderní dvouhlavá gamakamera, jež nahradila jednohlavou předchůdkyni. To se odrazilo na přesnější a rychlejší diagnostice.
„V roce 2012 odešel do důchodu primář Búřil a na jeho místo přišel ze Zlína Jiří Bakala. Ve vedoucí funkci ale působil jen dva roky, do náhlého úmrtí v březnu 2014. V srpnu téhož roku nastoupil na uvolněný post Jan Musil, který byl primářem do března 2017,“ přibližuje personální situaci radiofarmaceut Tichý, který byl následně vedením oddělení pověřen, a to až do května 2018, kdy se funkce primáře ujal Jaromír Bernátek, uznávaný odborník zejména v diagnostice Parkinsonovy choroby. Během své praxe vyšetřil skoro 2000 pacientů s podezřením na toto onemocnění. „Po třech letech práce v Kyjově a předchozích 20 letech strávených na oddělení nukleární medicíny v Krajské nemocnici ve Zlíně musím konstatovat, že v počtu a spektru vyšetření klasické nukleární medicíny není mezi pracovišti rozdíl. Spolupráci na oddělení, od uklízečky až po primáře, považuji za nadstandardní. S tímto týmem lze dělat nukleární medicínu na té nejvyšší možné úrovni,“ hlásí Bernátek.
Pod jeho vedením nyní pracují 4 lékaři na plný a 1 lékařka na zkrácený úvazek, 2 farmaceuti, radiologický fyzik, 8 radiologických asistentů, 2 zdravotní sestry, dokumentátorka a sanitářka. Vysokou odbornost oddělení podtrhuje fakt, že mimo jiné získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání farmaceutů v oboru radiofarmaka. Taková pracoviště jsou přitom v celé zemi jen 4!
Na přelomu let 2014 a 2015 a následně v roce 2017 bylo Oddělení nukleární medicíny postupně rekonstruováno. Během stavebních úprav vznikly čisté prostory radiofarmaceutické laboratoře a zrekonstruovány byly i aplikační místnost, pracovny a část čekárny pro pacienty. Spojením několika menších místností byl vytvořen prostor pro nově zakoupenou SPECT/CT kameru, vznikla nová reprezentativnější recepce pro registraci pacientů. V roce 2018 byla budova, v níž sídlí i onkologie a lůžková část rehabilitačního oddělení, zateplena a došlo k výměně oken.
„Modernizací zázemí a přístrojového vybavení ale naše plány nekončí. Představy nyní směřujeme k vybudování PET/CT pracoviště. Pozitronová emisní tomografie, zkráceně PET, je nejmodernější nukleárně medicínská vyšetřovací metoda, využívající pozitronových zářičů. Využívá se zejména pro diagnostiku onkologických a neurologických onemocnění,“ popisuje Igor Tichý a dodává, že vybudováním PET/CT pracoviště by oddělení pokrylo kompletní spektrum nukleárně medicínských diagnostických vyšetření pro pacienty velké části jižní Moravy. Pokud se ambiciózní projekt podaří dotáhnout do realizace, stane se Nemocnice Kyjov prvním zdravotnickým zařízením okresního typu v ČR, které bude technologií PET/CT disponovat. Prozatím je instalována pouze na 15 odděleních a klinikách fakultních a některých krajských nemocnic.

Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
f.zdrazil@mukyjov.cz