Tisk článku

Odborný programWorkshop Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) České urologické společnosti ČLS JEP

Téma: Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence
 

Termín: 31. 5. - 1. 6. 2018

Místo: Kyjov

Koordinátor odborného programu:
prim. MUDr. Miroslav Krhovský
e-mail: miroslav.krhovsky@seznam.cz

Aktivní účast:
Aktivní účast na workshopu je možná formou vyzvané přednášky (viz.Předběžný odborný program) nebo volného sdělení, videoprezentace nebo posterové prezentace.

Konečným termínem pro podání přihlášek volných sdělení je 31. březen 2018. Přihlášku lze zaslat výlučně on-line na webových stránkách:
http://www.nemkyj.cz/workshop-urologie-2018

 

Předběžný odborný program 

ČTVRTEK 31. 5. 2018

Registrace účastníků: od 13.30 hod.

Zahájení v 15.00 hod.


Blok 1. Konzervativní léčba v urogynekologii - cvičení pánevního dna
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph. D.:                      

                         Up - date cvičení svalů pánevního dna v indikaci inkontinence ve světle EBM
Mgr. Romana Holaňová:
                         Cvičení svalů pánevního dna v léčbě inkontinence 
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, Ph.D.: 
                          Pohybový tréning a prvky virtuální reality v léčbě inkontinence moči u seniorů

Blok 2: Klinické a zobrazovací vyšetřovací metody u prolapsů pánevního dna
prim. MUDr. Marcel Gärtner, Ph.D.:
                         Klasifikace POP-Q pro urology
prim. MUDr. Miroslav Krhovský:
                         Potřebujeme paraklinické metody k posouzení POP?
Přestávka 20 min
.

Blok 3. Operační léčba v urogynekologii
prim. MUDr. Miroslav Krhovský:

                            Zásadní pravidla k úspěšným TVM rekonstrukcím pánevního dna
prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.:
                             Aktuální operační léčba POP vaginálním přístupem
prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D.:
                               Laparoskopická sakrokolpopexe krok za krokem
MUDr. Pavel Drlík:   
                               15 - leté zkušenosti s páskovými operacemi pro stresovou inkontinenci moči
MUDr. Robert Pecha, MUDr. Denisa Barátová:
                               Řešení stresové inkontinence a prolapsů pánevního dna na gynekologickém   
                               oddělení v Kyjově    


PÁTEK 1. 6. 2018 - Zahájení v 9.00 hod.

Blok 4:  Varia 
MUDr. Lukáš Horčička:
                               
Estrogenní terapie při inkontinenci moči u žen
prof. MUDr. Ján Švihra, Ph. D.:
                                
Chronická retence močového měchýře u žen a neuromodulační léčba
                                 Interstim II
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.:
                                  Stárnoucí močový měchýř                           
MUDr. Michal Rejchrt:
                                  
Update problematiky periferní neurostimulace
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.:
                                   
Perspektivy léčby OAB
MUDr. Lukáš Horčička:
                                    
Urolog a gravidita
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph. D.:
                                      Intermitentní katetrizace u non-neurogenních pacientů
MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph. D.:
                                        Vyplatí se diagnostikovat ISD?
prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.:
                                        
Kontroverze v léčbě pánevní bolesti
Přestávka 20 min.

Blok 5: Noční můry v urogynekologii
prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D.:
                                           
Chronická pánevní bolest a neurolýza pudendálního nervu
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, MUDr. Viktor Regász, MUDr. Alena Migdalová: 
                                           
Řešení bolestí po rekonstrukčních operacích pánevního dna
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.:
                                             
Vezikovaginální fistuly
MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.:
                                              TOT v léčbě stresové inkontinence u pacientek s poruchou kontraktility
MUDr. Gágyor D., MUDr. Jabůrek L., Prof. MUDr. Pilka Ph.D.,Prim. MUDr. Dzvinčuk, Ph.D., Mudr. Ondrová:                               
                                               Recidivující hematom Retziova prostoru po inzerci retropubické pásky
                                               pacientky po předchozím řešení apikálního defektu inzerci TVM -                                              kazuistika


Blok 6: Diskuzní panel expertů a prezentujících kazuistiky:

prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
MUDr. Lukáš Horčička
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D.

Certifikáty:
Účast na workshopu v kategorii lékař je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK pod ev. číslem 51644, bude potvrzena certifikátem a je ohodnocena 6 kredity.