Tisk článku

Novorozence v Kyjově pohlídá 30 nových "chůviček"


Na nákup monitorů dechu v celkové hodnotě 60 tisíc korun společně přispěli již tradiční podporovatelé Nemocnice Kyjov - NAREX Ždánice, VETROPACK MORAVIA GLASS, brusmar tools a KOUŘIL – dávkovací čerpadla.

Primáři dětského oddělení Milanu Taušovi je předali zástupci nadace Křižovatka, která darování přístrojů zprostředkovává. "Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství," vysvětluje Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.
Během prvního roku života dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Monitor dechu je zařízení, které zvukovým a světelným signálem upozorní okolí, že kojenec přestal dýchat na více jak 20 vteřin. Umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat. "Použití monitorů dechu zvyšuje bezpečnost péče o malé děti, zvláště během jejich spánku. Životnost jednoho přístroje jsou zhruba dva roky, díky nadaci a sponzorům jsme schopni zajistit jejich plynulou obměnu," děkuje primář Tauš.
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS (Syndrom náhlého úmrtí dítěte) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.
Za 25 let své existence se nadaci podařilo vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 9.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 36 milionů Kč.
Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)