Tisk článku

Mobilizace žeber dle Mojžíšové

Autorkou metody je Ludmila Mojžíšová , která celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence  funkčních poruch  pohybového ústrojí.

Mobilizace žeber slouží k odstranění blokád žeber. Příčinou blokád žeber je oslabení pektorálních svalů nebo naopak jejich zvýšené napětí, špatný pohybový stereotyp (např. v zimě běžky, na jaře shrabování listí apod.), špatná poloha při spánku nebo i psychický stres.

Blokáda žeber může napodobit velkou škálu onemocnění (např. bolesti u srdce, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, bolesti páteře, kloubů...). Mobilizace žeber dle Mojžíšové srovná dislokovaná žebra a pomůže tak odstranit potíže spojené s jejich blokádou.