Tisk článku

Metoda McKenzie

Je diagnostický a terapeutický systém, který je založen na mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla. Před začátkem terapie je pacient podrobně vyšetřen, je zmapováno omezení jeho pohybu a na základě toho jsou mu fyzioterapeutem určeny cviky, které se provádí opakovaně a pravidelně dle stanoveného času.

Terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém, tzn. páteř krční, hrudní, bederní, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel, atd

Zakladatel Robin McKenzie byl za své služby v oboru fyzioterapie oceněn řádem Anglické královny. McKenzie metoda patří mezi nejvíce sledované výzkumné projekty v oboru muskuloskeletální medicíny, které jsou řízeny McKenzie Institutem v USA a Novém Zélandu. Metodika Robina McKenzieho se opírá o klinickou diagnózu, s využitím mechanické diagnózy, a speciální pohybovou terapii, zakládající se na aktivním cvičení speciálně vybraných cviků pro individuálního pacienta. Podstatou a trvalejším efektem léčby je ovlivnění samotné příčiny vzniku onemocnění, nejen jeho důsledku a možnosti autoterapie.