Tisk článku

Klinická mikrobiologie105Primářka

Mgr. Hana Křemečková                  
e-mail: kremeckova.hana@nemkyj.cz
tel.518 601 550


Ústavní hygienik

MVDr. Vladimíra Frýbortová 
e-mail: frybortova.vladimira@ nemkyj.cz 
tel. 518 601 551                                   
                
   
Vedoucí laborantka

Blanka Jankůjová       
e-mail: jankujova.blanka@nemkyj.cz                      
tel. 518 601 552


Oddělení splnilo požadavky NASKL a úspěšně absolvovalo AUDIT II. CERTIFIKÁT  

Obor lékařská mikrobiologie se zabývá vzájemným vztahem člověka a mikroorganismů, etiologií, patogenezí a imunogenezí onemocnění vyvolaných mikroorganismy. Svými laboratorními metodami se tak významně podílí na diferenciální diagnostice infekčních chorob a dále pak na jejich správné terapii antibiotiky.

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) zpracovává biologické vzorky ( např. výtěry z HCD, spůta, moče, stolice, hnis, stěry z ran, kůže, výtěry z pochvy, likvor a jiné primárně sterilní punktáty, krev apod.) a to s využitím kultivačních, mikroskopických, biochemických a imunochemických metod.
Podrobné informace o činnosti našeho pracoviště jsou uvedeny v Laboratorní příručce OKM Kyjov, která je pravidelně aktualizována.

KDE NÁS NAJDETE

Oddělení klinické mikrobiologie se nachází v areálu Nemocnice Kyjov v pavilonu L, vchod L2

plán areálu


NABÍZÍME

OKM provádí diagnostiku v oborech:

- Bakteriologie (provádíme bakteriologickou kultivaci, mikroskopii a přímý průkaz antigenů bakterií  v     biologickém materiálu, stanovujeme  citlivost bakterií k antibiotikům)
- Virologie (provádíme: přímý průkaz antigenů virů a toxinů v biologickém materiálu)
- Parazitologie (vyšetřujeme lepex)
- Mykologie (provádíme základní kultivaci kvasinek a plísní a stanovujeme citlivost k antimykotikům)
- Serologie (průkaz anti-borreliových protilátek IgM, IgG)

Biologický materiál, který naše laboratoř nevyšetřuje (serologická , částečně virologická a některá parazitologická a mykologická vyšetření) je odesílán do našich spolupracujících laboratoří (viz. Laboratorní příručka)

OKM provádí vyšetření pro ambulantní i  hospitalizované pacienty v Nemocnici Kyjov, dále pak pacienty rehabilitace a následné péče ve Veselí nad Moravou a samozřejmě také pro pacienty z ordinací praktických a odborných lékařů celé naší spádové oblasti  a to Kyjovska a Veselska. Laboratoř je využívána také veterinárními lékaři. Ročně je na OKM zpracováno více než  40 000 vzorků od více než 19 000 pacientů.

Na OKM jsou  používány certifikované diagnostické soupravy předních výrobců. Oddělení je vybaveno řadou velmi kvalitních přístrojů. Data (výsledky) z laboratoře jsou k dispozici v tiskové i elektronické formě všem uživatelům nemocničního informačního systému. Obě formy zasílání výsledků jsou dostupné i pro všechny zájemce z privátních ambulancí.

Kvalita práce a správnost prováděných vyšetřovacích metod je sledována pomocí řady vnitřních kontrol a také v kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality. Státní zdravotní ústav uděluje osvědčení o účasti v těchto kontrolách a v případě splnění podmínek  vydává  certifikát platný pro následující rok .
Na oddělení pracují 2 VŠ (Mgr.a MVDr.) s atestací ve vyšetřovacích metodách v lékařské mikrobiologii, 6 kvalifikovaných laborantů (bez odborného dohledu), z toho 5 se specializací v oboru mikrobiologie a 1 sanitářka.
Na OKM probíhají odborné praxe studentů ze středních zdravotnických, vyšších odborných i vysokých škol jejichž studium je zaměřeno na obor mikrobiologie.
V roce 1997 bylo při oddělení zřízeno antibiotické středisko jehož vedoucím byla pověřena Mgr. Hana Křemečková. Úkolem střediska je řídit a racionalizovat antibiotickou politiku v nemocnici, sledovat vývoj a vydávat přehledy rezistencí patogenních mikroorganismů k antimikrobním látkám. ATB středisko dále provadí pravidelnou, každodenní konzultační činnost v oblasti terapie antibiotiky. Konzultace jsou poskytovány všem zájemcům a to jak z nemocnice tak i z privátních ambulancí (tel.kl.1550, 1551). Mimo pracovní dobu lze konzultovat na číslech mobilních telefonů (viz. kontakty)
Od roku 1998 funguje při OKM také úsek nemocniční hygieny, který ve své práci navazuje na výsledky prováděných mikrobiologických vyšetření. Jeho vedením je pověřena MVDr. Vladimíra Frýbortová. Hlavním úkolem je vyhledávání zdrojů a řešení vzniklých nemocničních nákaz, pravidelná monitorace a kontrola čistoty prostředí v nemocnici a také edukační činnost.

PROVOZ ODDĚLENÍ

PO - PÁ 7.00   - 15. 30 hod. (příjem materiálu do 15. 00 hod.)
SO         7.00   -  15.00 hod.  (příjem materiálu do 14.00 hod.)
neděle a svátky – příjem materiálu po telefonické konzultaci (viz.kontakty)

Aktuality


Personální obsazení a kontakty


Organizace laboratoře


Přístrojové vybavení


Informace pro pacienty

  • pokyny pro odběr vzorků, osobní příprava pacienta

Informace pro lékaře (odbornou veřejnost)


Fotogalerie

CERTIFIKÁTY

Laboratořní příručka OKM


KE STAŽENÍ: