Tisk článku

Kalmetizace


Kalmetizace - očkování proti tuberkulóze


Očkování proti tuberkulóze se skládá ze stanovení přítomnosti protilátek a následně samotná aplikace očkovací látky. Do března roku 2009 probíhalo povinné očkování novorozenců proti TBC v porodnici  a následně ve 2. a 11. roce života povinné přeočkování.
K dni 1.11.2010 vstoupila v platnost vyhláška č. 299/2010", kterou se mění vyhl. č 537/2006, která očkování proti TBC plošně zrušila. Povinné očkování proti TBC zůstalo pouze pro novorozence z rizikových skupin. Novorozenci se zvýšeným rizikem infekce TBC jsou posuzováni již v porodnici a následně dětským lékařem. Pokud je novorozenec dětským lékařem shledán, že patří do rizikové skupiny, je odeslán na očkování do spádové kalmetizační ambulance.
Není dotčeno právo rodičů na revakcinaci 11letých. Jejich přání je možno vyhovět ("Listina lidských práv a svobod")
Není dotčeno právo zdravotníků informovat rodiče o možnosti očkování na základě svých zkušeností a názorů odborníků. Jde o postup legitimní.
Od 1.4.2012 již z veřejného zdravotního pojištění očkování na přání rodičů hrazeno není, pacient si ho tedy hradí sám.

Na našem pracovišti provádíme povinnou primovakcinaci rizikových skupin novorozenců na doporučení dětského lékaře, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, je tedy pro pacienta bezplatné.
S sebou je nutné přinést očkovací průkaz a zprávu od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte. Od nachlazení nebo jakéhokoliv infekčního onemocnění by měly uplynout alespoň dva týdny. Nemělo by být také v plánu jiné očkování v následujících 3 měsících a 1 měsíc před aplikací BCG vakcíny by nemělo proběhnout jiné očkování.
Termín očkování je nutné předem telefonicky domluvit z důvodu aplikačních specifik.
Veškeré informace Vám podá kalmetizační sestra:

Telefon: 518 601 681
Po - Pá
7.00 – 14.00 hod.
Očkování proti TBC cena:
očkovací látka:    110  Kč
platba za výkon:  560  Kč
celkem                  670 Kč

Mantoux II test
Mantoux II test je tuberkulinová reakce, kterou zjišťujeme opožděný typ hypersenzitivity na antigeny mykobakterií. Čištěný proteinový derivát se aplikuje přísně intradermálně do předloktí. S časovým odstupem dochází k odečtu průměru indurace (zatvrdnutí v místě vpichu), výsledek v milimetrech je důležitý ke stanovení diagnozy tuberkulozního onemocnění. Vyšetření se též užívá ke stanovení přítomnosti protilátek proti tuberkulóze.
Cena:
očkovací látka:     40 Kč
platba za výkon: 210 Kč 
celkem:                250 Kč


KDE NÁS NAJDETE

Pavilon G -  infekční oddělení

Plán areálu