Tisk článku

Kabatova metoda

Patří mezi nejkomplexnější facilitační metody.  Pohyby, které technika využívá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. z pohybů denních činností. Jsou to pohyby prostorové, při kterých pracují velké svalové skupiny v několika rovinách. Pohyby horních i dolních končetin a trupu jsou uspořádány do pohybových vzorů, které mají spirální a diagonání průběh. Spirální průběh udává vzorci rotace, kterou pohyb začíná a končí. Diagonální směr pohybu znamená, že pohyb kříží podélnou osu těla. Každá diagonála má flekční a extenční vzorec. Všechny pohyby směrem nahoru jsou popisovány jako flexe, pohyby směrem dolů a za tělo jsou extenze. Základní vzorce jsou prováděny s nataženými loketními a kolenními kouby. Metodika se dobře uplatňuje u obnovování hybnosti dospělých po cévní mozkové příhodě a po úrazech.