Tisk článku

Foniatrické oddělení

Péče poskytována ambulantně, a to ve foniatrické a audiologické ambulanci a ve dvou logopedických ambulancích. 
Poskytovaná péče je komplexní –  diagnostika, léčba , rehabilitace poruch hlasu, sluchu, řeči. Úzce spolupracujeme s logopedy, neurology, ORL,  rehabilitací.

Možnost terapie za hospitalizace.

Zaměřujeme  se na
- diagnostiku hlasových poruch, léčbu, hlasovou rehabilitaci
- diagnostiku poruch řeči
- diagnostiku,léčbu vad sluchu, kompenzace sluchadly

Zajišťujeme
- výdej a prodej  sluchadel
- úpravu nastavení sluchadel
- výrobu a opravu individuálních ušních tvarovek ke sluchadlům, ochranné ušní tvarovky
-voda, hluk, muzikanti, střelba – různé materiály, barvy
- prodej příslušenství ke  sluchadlům

Spolupracujeme s firmami GN Hearing,Phonac,Sivantos,Widex

- audiologické, tympanometrické vyšetření,vyšetření sluchu dětí a  nespolupracujících osob pomocí OAE,speciální audiometrické testy
- vstupní, výstupní a periodické vyšetření sluchu u pracujících v  riziku hluku
- vyšetření poruch hlasu/videolaryngostroboskopické vyšetření/,vyšetření hlasivek u hlasových profesionálů, u studentů před studiem na SŠ,VŠ
- hlasová rehabilitace
- komplexní foniatrické vyšetření před zahájením logopedické péče u pacientů s poruchou řeči