Tisk článku

Finanční dar od firmy Flor Service

5. prosince 2017, Kyjov

Květinovou výzdobou v boji s proleženinami

Nemocnice Kyjov zvyšuje pohodlí dlouhodobě ležících pacientů. I díky soukromému dárci, floristické firmě z Moravan, nakoupí nové antidekubitní podložky, které zamezují vzniku proleženin.
Klouby, kotníky, bederní oblast, paty nebo třeba okolí lopatek. To jsou partie, u kterých v případě dlouhodobě ležících pacientů hrozí vznik bolestivých proleženin. Interní oddělení kyjovské nemocnice teď za téměř 17 tisíc korun nakoupí pomůcky, které riziko výrazně snižují. Právě takovou částku získalo od firmy Flor Service z Moravan, zabývající se dovozem a prodejem květinových dekorací. „Pro naše zákazníky pořádáme dvakrát do roka předváděcí akci. Jednou je to před dušičkami, podruhé jsou tématem Vánoce. Na těchto akcích prezentují naši i zahraniční floristé své umění. Vytvořené dekorace se následně draží a výtěžek putuje na dobročinné účely,“ vysvětluje jednatel společnosti Vladan Minařík, který do kyjovské nemocnice přinesl hned dva dárkové šeky. Druhý ve výši bezmála 16 tisíc putuje na dětské oddělení. „Vybrali jsme si je sami. Dětské oddělení od nás předvánoční dárek v podobě peněz dostává už potřetí, internu jsme potom vytipovali společně s vedením nemocnice,“ upřesňuje Minařík.
Finanční dary sice putují do společného rozpočtu nemocnice, dárci si ale zpravidla vybírají konkrétní oddělení, kterému peníze chtějí věnovat. „V takových případech necháváme plně v kompetenci vedení daného pracoviště, aby si samo určilo, jak s penězi naloží,“ říká zástupce ředitelky kyjovské nemocnice, Petr Svoboda, a dodává, že nejčastějším adresátem finančních darů bývá dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. Tomu jen v letošním roce na provoz a zakoupení nových přístrojů přispěli například dobrovolní hasiči z obce Louka s městem Kyjov, díky kterým nemocnice za 46 tisíc pořídila infuzní pumpu používanou k přesnému a bezpečnému dávkování léčiv. Díky podobně vysoké částce věnované společnostmi WIKY, Tiskárna ŠIKI Kyjov, KORDÁRNA Plus, ČSAD Kyjov a Ilabo získalo gynekologicko-porodnické oddělení patnáct nových monitorů dechu. Nový resuscitátor v hodnotě 75 tisíc pak do kyjovské nemocnice z kraje roku přivezl nadační fond Děti na dlani.
Nemocnice Kyjov srdečně děkuje všem sponzorům a dárcům. I díky nim mohou jednotlivá oddělení udržovat vysoký standard poskytovaných služeb.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
zdrazil.filip@nemkyj.cz

         11358