Tisk článku

Ergoterapie

Ergoterapie využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedinců každého věku s různým typem postižení, kteří jsou dočasně nebo trvale fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postižení.

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Primárním zájmem ergoterapie je umožnit pacientovi provádět činnosti, které považuje za důležité a potřebné pro svůj život, a přispět tak k zachování odpovídající kvality života a k plnému zapojení do společnosti.

Nácvik činností, v kterých je pacient z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí limitován, probíhá v reálných situacích a pokud je to možné i v jeho vlastním prostředí.

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii, která je také nazývána léčba prací, je smysluplná činnost či zaměstnání, která pomádá k obnově postižených funkcí. Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby pacienta.

Ergoterapeutická dílna:
317

Výrobky klientů ergoterapie:
308

309

310

311

312

313

314

315

316

318

319

320

321

324

325

326

327