Tisk článku

Elektrostimulace

Je to dráždění denervovaných svalových vlákem šikmými impulzy.

Provádí se u periferních paréz.

Cílem je zabránit svalovým atrofiím.