Tisk článku

Bobath koncept

Bobath koncept je vyšetřovací a terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů dospělých osob s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobené poruchami centrálního nervového systému.

Tento přístup rehabilitace u dospělých s patologií centrálního nervového systému má svůj původ v práci Berty a Karla Bobathových a vyvíjel se více než 50 let. Dnešní přístup je založen na současných poznatcích o motorické kontrole, motorickém učení, neurální plasticitě a také na znalostech biomechaniky.