Tisk článku

Bazální stimulace pomáhá vracet pacienty do života. V Kyjově je využívána už 10 let


30. července 2021


Jednotky intenzivní péče, ARO, rehabilitace. To jsou pracoviště kyjovské nemocnice, na kterých se bazální stimulace stala nedílnou součástí ošetřovatelské péče. Jedná se o koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti těžce nemocného člověka. Principem bazální stimulace je nabízet pacientovi známé podněty, které byly běžnou součástí jeho dosavadního života, a stimulovat tak jeho vnímání.

Je to metoda, která nevyžaduje drahé přístrojové vybavení, přitom umí být velmi účinná. Stěžejní je spolupráce s rodinou. Příbuzní či blízcí přátelé vyplní autobiografický dotazník, ze kterého se zdravotníci dozvídají základní údaje o pacientovi, jeho záliby a návyky. Ty se pak stávají součástí terapie. Tím, že pacient začne reagovat na vhodné podněty, získá ošetřovatelský personál možnost více se mu přiblížit a tím zlepšit verbální i nonverbální komunikaci a jeho hybnost. „Když je například pacient řidičem z povolání, vložíme mu do rukou volant. Anebo mu pustíme holicí strojek. Pacient vnímá vibrace, které mohou vyvolat vzpomínku na ranní přípravu do zaměstnání. Nebo nám příbuzní přinesou známe vůně, fotografie či oblíbenou hudbu,“ vysvětluje na konkrétních případech fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Nemocnice Kyjov Lenka Fialová.
Cílená bazální stimulace smyslových orgánů umožňuje vznik nových nervových spojení v mozku a novou organizaci neuronů v jeho určitých oblastech. I poškozená část mozku může být vhodnou stimulací schopna obnovit svoji funkci, případně tuto funkci může převzít jiná část mozku. Je důležité všímat si nejen pacientových deficitů, ale i jeho zachovalých schopností, které lze cílenou stimulací rozvíjet. „Nejvíce využívaná je stimulace kožních receptorů, kdy pacient reaguje na tlak, teplo, chlad, vibraci nebo třeba lechtání. Na ARO koncept využíváme zejména u dlouhodobě ležících pacientů trpících nejrůznějšími formami poruch vědomí, až bezvědomím,“ říká vrchní sestra kyjovského ARO Hana Bízová. Vedle doteků lze pacienty stimulovat chuťovými, zvukovými, čichovými, či optickými podněty. Reakcí bývá pocení, mrknutí, slza v oku, změna dýchání nebo třeba uvolnění mimických svalů.

V Nemocnici Kyjov je bazální stimulace využívána už 10 let. Provádí ji proškolený personál, který své vědomosti prohlubuje na odborných školeních. Významné uplatnění nachází třeba na oddělení ošetřovatelské péče ve Veselí nad Moravou, které je detašovaným pracovištěm nemocnice. „U nás jsou pacienti hospitalizováni zpravidla delší dobu. Prvky bazální stimulace využíváme ke zpříjemnění pobytu a zlepšení zdravotního stavu. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně. Běžně provádíme somatickou či optickou stimulaci, personál na pacienty mluví, některá děvčata s nimi i zpívají. Do postelí jim vkládáme oblíbené hračky, polštářky. Dlouho u nás ležela mentálně postižená a málo pohyblivá pacientka ve špatném zdravotním stavu, kterou sanitářky česaly, malovaly, kupovaly jí barevné sponky, gumičky, panenky. Pacientka od nás do sociálního zařízení odcházela spokojená a šťastná,“ vyzdvihuje přínos bazální stimulace vrchní sestra Hana Cenková.


Mgr. Filip Zdražil
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
mob.: +420 778 734 797
f.zdrazil@mukyjov.cz