Tisk článku

Bazální stimulaceBazální stimulace umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením integraci do současného života.Využívá klientovy zachovalé schopnosti a ty dále podporuje a rozvíjí.Cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat mozkovou činnost a tím podporovat vnímání,
komunikaci a hybnost klientů.


V konceptu bazální stimulace podporujeme:
- vnímání vlastního těla
- rozvoj vlastní identity
- umožnění vnímání okolního světa
- umožnění navázání komunikace se svým okolím
- zvládnutí orientace v prostoru a čase
- lokomoční schopnosti
- zlepšení funkcí organismu

Koncept se tedy uplatňuje především v péči o :
- děti a dospělé s těžkými změnami v oblasti smyslového vnímání
- děti a dospělé s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace
- klienty v komatózních stavech
- klienty dlouhodobě upoutané na lůžko
- klienty neklidné, dezorientované
- klienty v intenzivní péči
- geriatrické klienty
- umírající
- klienty po mozkových cévních příhodách                                         

/čerpáno z : skript pro certifikovaný základní kurz BS/

Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

tel.: 518 601 111
fax: 518 614 176

IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
ID schránky: dj2k6kr

EU