Tisk článku

Ambulance porodního sálu

Ambulance porodního sálu 

Ordinační doba    

Pondělí – Pátek  7.00 – 14.00 hodin

Ambulance zajišťuje konziliární, preventivní a terapeutické činnosti pro těhotné od 28. týdne těhotenství. Ambulance je zabezpečena lékařem s odbornou způsobilostí v oboru a kompletním přístrojovým vybavením pro diagnostiku zdraví nebo patologie matky a plodu (kardiotokografy, ultrazvuk).

Jak se objednat?
Na telefonním čísle ambulance 518 601 415, ev. porodního sálu  518 601 410 v době od 7.00 do 14.00 hodin. 

Kde oznámit svůj příchod na ambulanci?
Plánovaná předporodní péče (prenatální ambulantní péče) probíhá v 2. patře gynekologicko-porodnického oddělení  (budova E). Při příchodu zazvoníte na zvoneček ambulance porodního sálu.

Do ambulance předporodní péče k tzv. „Check in (registrace k porodu)“se objednáte Vy sama po domluvě s ošetřujícím gynekologem nejlépe mezi 36. - 37. týdnem těhotenství. 

Lékař naší ambulance předporodní péče Vám u první návštěvy odebere anamnézu, provede ultrazvukové vyšetření, vaginální vyšetření a zhodnotí celkový stav. 

Pokud lékař zjistí, že se jedná o těhotenství s nízkým rizikem (bez přidružených nemocí či rizikových faktorů), bude žena předána do další péče (zohledňujeme přání rodičky): 

registrujícího gynekologa a na další kontrolu v ambulanci porodního sálu Nemocnice Kyjov p. o. bude pozvána až v termínu porodu (pokud registrující gynekolog nebude mít jiný důvod k dřívějšímu předání těhotné).

Pokud lékař zjistí, že se jedná o těhotenství s rizikem možných komplikací či přítomnosti rizikových faktorů, těhotná zůstává v péči našich lékařů v ambulanci porodního sálu až do porodu.

Co si vzít sebou:

 

  • průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz;
  • těhotenskou průkazku (výsledek kultivace z pochvy – GBS, oGTT). Pokud výsledek GBS v době našeho vyšetření ještě nemáte k dispozici – nevadí, dopíše Vám ho gynekolog nebo my se u další kontroly; výsledek GBS potřebujeme při nástupu porodu;
  • lékařskou zprávu z UTZ vyšetření v I. trimestru (postačí i zápis v těhotenské průkazce);
  • první ranní moč;
  • pokud máte přidružené nemoci (srdeční, hematologické, diabetologické, oční, endokrinní, neurologické atd.), přineste s sebou i tyto zprávy ze specializovaných vyšetření, provedených v průběhu těhotenství ke zhodnocení celkového stavu.

 

Při návštěvě poradny se obvykle provádí:

 

  • Porodní asistentkou:  vyšetření moči, vyšetření krevního tlaku, karditokografické vyšetření plodu.
  • Lékařem: ultrazvukové vyšetření plodu, gynekologické (vaginální) vyšetření.

 

Pro každou klientku je zde stanovena individuální strategie vedení porodu. Pokud máte otázky ohledně svého porodního plánu, rádi vám na ně odpovíme.         14307