Tisk článku

Prohlášení o o přístupnosti webových stránek Nemocnice Kyjov dle zákona č. 99/2019

 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.nemkyj.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Stav souladu

 

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Níže uvedený obsah není přístupný:

 

· Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu "alt".

· Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.

· Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .doc nebo .xls

· Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

 

Prohlášení bylo vypracováno dne 10. 10. 2019.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

 

Chcete-li nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu dotazy@nemkyj.cz.

 

Postupy pro prosazování práva

 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.