Tisk článku

Konference pro ZPNO

                    

                                                     NEMOCNICE KYJOV
                                                 POŘÁDÁ POD ZÁŠTITOU                                    
                      STAROSTY MĚSTA KYJOVA  MGR. FRANTIŠKA LUKLA, MPA

                                          X. DEN FLORENCE NIGHTINGALE


                                                               
                     

                                                      

   


                                 

    
                                       
Konference je určená pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky.


Termín konání:  14. března 2019
                            7.30 - 8.30 hod. registrace účastníků
                            8.30 hod. - slavnostní zahájení
                          14.00 hod. - ukončení konference

Místo konáníMěstské kulturní středisko
                          Masarykovo nám. 34
                          Kyjov

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 7. března 2019


Registrace: registrační formulář

 

Registrační poplatek (včetně DPH)
Zaměstnanci Nemocnice Kyjov
: 150,00 Kč
Ostatní: 350,00 Kč
Platba na místě: 500,00 Kč

Účastnický poplatek lze uhradit do 11. 3. 2019
hotově na pokladně Nemocnice Kyjov.


Převodem na účet do 11. 3. 2019

Číslo účtu: 0012038671/0100
Variabilní symbol: číslo faktury
Specifický symbol: prvních šest čísel Vašeho rodného čísla                                                             

Kontaktní osoba: Marie Jurasová, tel. 518 601 211, e-mail: jurasova.marie@nemkyj.cz