Tisk článku

Foniatrické oddělení

Od 1. 1. 2004, kdy byla z rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje zrušena lůžková část foniatrického oddělení, je péče poskytována jen ambulantně, a to ve foniatrické a audiologické ambulanci a ve dvou logopedických ambulancích.
Od 1. 2. 2011 je foniatrie součástí ORL oddělení.

Poskytovaná péče je komplexní - lékařská, logopedická, rehabilitační- pro pacienty z řad dětí i dospělých s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Léčení za hospitalizace, především pro dospělé s vadami hlasu a sluchu, je nyní možné na lůžkovém oddělení ORL Nemocnice Kyjov.  Provádíme také preventivní, vstupní a výstupní prohlídky pro pracovníky v riziku hluku, vyšetření před nástupem na VŠ nebo SŠ pedagogického nebo uměleckého směru, zajištění elektrolaryngu pro laryngektomované, kteří se nenaučí jícnovou řeč, resp. nechtějí fonační protézku.

Další službou pacientům je:

  • Výdej sluchadel (plně hrazených zdravotními pojišťovnami nebo s možností finanční spoluúčasti klienta).  Jedná se o sluchadla digitální, analogová - závěsná, brýlová, kapesní i nitroušní.
  • Prodej sluchadel.
  • Seřízení sluchadel námi vydaných bezplatně, sluchadel vydaných na jiném pracovišti za poplatek.
  • Zajištění výroby - individuálních ušních tvarovek, jejich oprav, zdobených individuálních ušních tvarovek v různém barevném provedení a ochranných ušních tvarovek (voda, hluk).
  • Prodej baterií, továrních ušních tvarovek, čistících a vysoušecích tablet, dmýchátek, nabíječek a zkoušeček baterií, akumulátorů, vysoušecích boxů, otofermu krému k utěsnění tvarovek, částí sluchadel (kolínka apod.).

Ve foniatrické ambulanci pracují 2 kvalifikované lékařky, 2 audiologické sestry, péči v logopedických ambulancích zajištují 2 klinické logopedky.

Díky firmě C4Help, která zakoupila pro foniatrické oddělení přístroj EchoScreen, provádíme od 1.7.2010 vyšetření sluchu pomocí OAE. Jedná se o metodu neinvazivní a časově nenáročnou, kterou lze vyšetřovat sluch i u novorozenců, a to již 48 hodin po porodu.

Kontakty: Foniatrická ambulance: 518 601 342