Tisk článku

Domácí péče o dlouhodobě nemocné seniory

„Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí“

                                                                                                                      (Talmud )

Vážení příbuzní a blízcí, kteří se doma staráte o své nepohyblivé nebo málo pohyblivé příbuzné. Víme, že je to břímě nelehké, ale věříme, že péče, starostlivost a láska, kterou svému nemohoucímu blízkému věnujete, je přínosem nejen pro něj, ale že přináší pocit uspokojení i Vám samotným.

Vytvořením těchto internetových stránek Vám chceme pomoci a Vaši nelehkou životní situaci poněkud usnadnit.

Možná Vám přijde vhod několik doporučení pro Vaši lepší orientaci.

Naše rady jsme rozdělili do skupin podle potřeb nemocného.

Příjem tekutin a potravy

Vězte, že starý nemocný člověk ztratil pocit žízně, tekutiny musíte nabízet. Nabízejte je často, při každém kontaktu s ním. Mnohdy totiž nezvládne víc, než jen pár doušků najednou. Střídejte různé druhy tekutin – minerální vody, džusy, čaje. Mezi tekutiny se počítá také polévka.

Celkový příjem tekutin má být alespoň 1,5 litru, v létě při vyšších teplotách až  2 litry denně. 

O vhodném množství tekutin vzhledem k onemocnění se poraďte s lékařem.

Stravu připravujte s ohledem na ev. nutnost dodržování léčebné diety. Je lépe podávat menší množství jídla ve více porcích – až pětkrát denně.

Vhodné je zvážit podávání doplňků stravy, které obsahují vitamíny, stopové prvky, minerály, vlákniny. Ohledně doplňků stravy Vám jistě rádi poradí v každé lékárně.

Tolerujte i výstřelky nemocného. Např. pokud si přeje častěji krupicovou kaši, vyhovte mu.

Vylučování nemocného

Lidová moudrost praví – „kde je příjem, tam musí být i výdej“.

Mějte na paměti, že u ležících nemocných může dojít ke zpomalení činnosti střev. Pokud stolice neodchází pravidelně nebo trpí pacient zácpou, zařaďte do jídelníčku švestkové kompoty, jogurty s obsahem probiotické kultury, ovocné šťávy. Dostatek vlákniny je samozřejmostí.

Jestliže přírodní složky selžou, mohou přechodně pomoci projímadla – čípky nebo kapky. Neměla by se však podávat dlouhodobě. Organismus si navykne a lék ztratí svou účinnost.

Hygiena nemocného

U dlouhodobě či trvale ležícího pacienta provádíme celkovou koupel na lůžku. Jak na to? Připravte si všechny potřebné pomůcky k lůžku nemocného:

-         lavor s teplou vodou

-         žínku, ručník, mýdlo, šampon

-         nádobu (džbán) na spláchnutí vlasů

-         hřeben, fén, rukavice, kosmetické potřeby, na které je pacient zvyklý

-         potřeby k hygieně dutiny ústní

-         čisté osobní a ložní prádlo

Zvolte vhodnou dobu pro provedení koupele, zavřete okna, zajistěte teplo v pokoji. Pacienta položte na záda a umyjte ho směrem od obličeje k nohám, genitál nakonec. Postupně jej osušte. Pak jej otočte na bok a umyjte záda a hýždě. Kůži pořádně vysušte, aby nedošlo k opruzeninám. Během koupele kontrolujte změny na kůži. Nakonec kůži ošetřete a promažte. Vyměňte prostěradlo a pacienta oblékněte. Je dobré mít pod nemocným gumovou podložku, která zabrání proniknutí vody či exkrementů na prostěradlo.

Nakonec nemocného posaďte a pomozte mu vyčistit dutinu ústní, popř. umyjte zubní protézu. Pokud je pacient v bezvědomí nebo je nemohoucí, vytírejte ústa pomocí tamponků či štětiček s příchutí citronu. Ústa ošetřujte pravidelně, zabráníte tím vysychání sliznice a tvorbě krust. Poraďte se v lékárně, jakými přípravky ústa ošetřovat. Nakonec ošetřete rty pomádou.

K ošetřování kůže používejte přípravky, které Vám doporučí v lékárně.

Mezi nejpoužívanější patří :

-         Tenaset krém – na mytí znečištěné kůže

-         Menalind spray – na mytí znečištěné kůže

-         Menalind pasta – na zarudlou kůži

-         Chlorophyl gel – na zarudlou kůži

-         Pityol mast – na opruzeniny

-         Menalind olej – na suchou kůži

Prevence proleženin a manipulace s nemocným

Pokud se staráte o svého blízkého, který má porušenou hybnost, event. úplné ochrnutí některé končetiny, je nutné minimalizovat komplikace s tímto problémem spojené. Jako následek dlouhého ležení v jedné poloze vznikají proleženiny nebo dochází ke zkrácení svalů. Obojímu se snažte předejít.    

Pacienta polohujte přes den po dvou hodinách, v noci po třech hodinách  nebo dle potřeby.

Naučte se s nemocným manipulovat a ukládat ho do pohodlné a stabilní polohy. Na polohování používejte molitanové pomůcky, polštářky, antidekubitární matraci. Zajistěte nemocnému vždy suché a čisté prádlo, hygienické pomůcky – masážní emulze, krémy. 

Během polohování si všímejte začervenalé kůže nebo opruzenin a ošetřete je. Pokud vznikne proleženina, tzv.dekubitus, je nutné kontaktovat obvodního lékaře nebo Charitu, kteří zajistí ošetřování. Proleženinu poznáte jako fialové místo na kůži, které nebledne. Rána se otevírá, může začít hnisat a zapáchá. V tomto případě je nutné nepokládat nemocného na postižené místo.

S nemocným musíte cvičit, aby nedošlo ke zkrácení svalů.

U ležících pacientů je prospěšné tělo masírovat, kůži promazávat a provádět poklepovou masáž. Jde o klepání prsty směřující od spodní části zad nahoru. Tím dochází k uvolňování hlenů a snižuje jejich usazování na plicích.

Všechny úkony, tedy polohování, cvičení, i poklepové masáže Vám předvede sestřička z Charity.

Na pomůcky pro polohování se můžete informovat ve zdravotnických potřebách.

Pokud nemocný trpí velkými bolestmi, je dobré podat mu před polohováním tišící léky.

Důležitost dotyků, informací, kontaktů

Dopřejte Vašemu blízkému co nejužší kontakt s Vámi, přispěje to k jeho psychické pohodě. Při komunikaci s nemocným jej držte za ruku, hlaďte jej, dejte mu najevo svou lásku. Snažte se také udržovat a podporovat jeho kontakt s dalšími příbuznými, kamarády a vrstevníky. Informujte je o tom, co se děje „venku“, kam on nemůže. Např. jaké je počasí, co je nového ve vašem okolí, jestli už kvetou stromy, květiny atd. Udržujte jejich zájem o okolní svět. Dobrá psychická pohoda je důležitá pro léčbu nemoci. Největší dar, který vašim blízkým můžete dát, je láska zřetelně projevená laskavým slovem, pohlazením, úsměvem a samozřejmě dostatečným časem a zájmem o ně.

Jaké mají možnosti senioři, když je začnou trápit nemoci a přestanou být soběstační ?

-      pomoc pečovatelské služby v domácím prostředí (pečovatelské a ošetřovatelské   výkony,  pomůcky, asistenční služba)

-       pobyt v domě s pečovatelskou službou

-       pobyt v léčebně pro dlouhodobě nemocné

-       pobyt v domově důchodců

-       zajištění respitního pobytu (nemoc pečující osoby, rodinné důvody)

 Finanční otázky :

-       podmínky pro přiznání invalidního důchodu

-       mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví (průkaz ZTP, TP, ZTP/P)

-       zvýšení důchodu pro bezmocnost

-       příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

V nemocnici  můžete kontaktovat :

O možnostech ulehčení péče o Vašeho rodinného příslušníka Vám podá informace:

-  p.  Zdeňka Měsíčková, zdravotně-sociální pracovník,

   tel.: 518 601 184, 731 160 331

-  Ambulance léčby bolesti – tel.: 518 601 064